05 gru
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2020

Logo promocyjne gminy DębnoBurmistrz Dębna na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XIII/117/2019 z dnia 26 września 2019 r.  w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020” oraz § 4 Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno przyjętego Zarządzenie Nr 145/51/12/2019 Burmistrza Dębna z dnia 02.12.2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

czytaj więcej

04 gru
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Szkolenie dla hodowców zwierząt na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu uprzejmie informuje, że organizuje szkolenie dla hodowców z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju na użytek własny. Szkolenie odbędzie się w dniu 11.12.2019 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myśliborzu, ul. Północna 15. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie telefoniczne chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 09.12.2019 r. pod numerem telefonu: 95 747 22 96.

czytaj więcej

03 gru
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Logo gminy DębnoOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” złożonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła” z siedzibą Barnówko 38, 74-311 Różańsko,  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Poznajemy autentyczną kulturę ludową dawnej wsi – niezwykła przygoda edukacyjna”.

czytaj więcej

28 lis
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Budżet Obywatelski Dębno 2020. Znamy zwycięskie projekty

Powiększ zrzut ekranu z wynikamiMieszkańcy gminy Dębno mogli głosować na 20 projektów. Po raz pierwszy wybierano osobno zadania realizowane na terenie wiejskim i miejskim. Do realizacji w 2020 roku wybrano 12 przedsięwzięć. Głosowało 3888 osób, oddając 9093 głosów. W przyszłym roku na budżet obywatelski gmina przeznaczy 500 tys. zł.

czytaj więcej

27 lis
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Logo projektuCentrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Dębnie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu nowelizacji ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych w trybie konkursowym oraz w trybie uproszczonym, które odbędzie się dnia 9 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz.  16.00 w Centrum Usługowo-Doradczym w Dębnie, ulica Daszyńskiego 20.

czytaj więcej

polecane

 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji