06 gru
2019
Kultura | Emilia Jenda

Jubileusze pożycia małżeńskiego

Powiększ zdjęcie. Pary małżeńskie z rodzinami23 listopada 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie Państwo: Renata i Ryszard Dzwonkowscy, Janina i Henryk Górewiczowie oraz Irena i Kazimierz Obielakowie obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego – ZŁOTE GODY.

czytaj więcej

06 gru
2019
Ważne | Emilia Jenda

Ograniczenie parkowania na Placu Konstytucji 3 Maja

Powiększ zdjęcie. Wjazd na Plac zabepieczono taśmą Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny uprzejmie informujemy o ograniczeniu możliwości parkowania na Placu Konstytucji 3 Maja.  Finalny wystrój świąteczno-noworoczny placu (będą nowe elementy!) oraz przygotowania do jarmarku powodują konieczność wprowadzenia ograniczeń. Licząc na wyrozumiałość kierowców, przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie prosimy o nie przestawianie samodzielnie ograniczników parkingowych bez zgody Urzędu Miejskiego.

czytaj więcej

05 gru
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2020

Logo promocyjne gminy DębnoBurmistrz Dębna na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XIII/117/2019 z dnia 26 września 2019 r.  w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020” oraz § 4 Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno przyjętego Zarządzenie Nr 145/51/12/2019 Burmistrza Dębna z dnia 02.12.2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

czytaj więcej

05 gru
2019
Kultura | Emilia Jenda

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Dębnie

Powiększ zdjęcie. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej3 grudnia br. w Dębnowskim Ośrodku Kultury odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie In Corde w Dębnie pod patronatem honorowym burmistrza Dębna – Grzegorza Kulbickiego, który uczestniczył w wydarzeniu. Partnerem święta był Zachodniopomorski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, którego przedstawicielem był prezes stowarzyszenia Arkadiusz Mazepa.

czytaj więcej

05 gru
2019
Kultura | Emilia Jenda

Występy uczniów SP 2 dla dzieci niepełnosprawnych

Dzieci niepełnosprawne oglądały występy dzieci z SP2 Dębno3 grudnia przypada Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy tej grupy ludzi oraz  potrzebę integracji  niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Uczniowie  z klasy 3 a i 3 b ze Szkoły Podstawowej nr 2 im Arkadego Fiedlera pamiętali w tym dniu  o dzieciach z Przedszkola i Szkoły Specjalnej im. św. Jana Bosko.

czytaj więcej

04 gru
2019
Kultura | Emilia Jenda

Uczniowie z SP3 nagrodzeni w konkursie wojewódzkim

Powiększ zdjęcie. Wyróżnieni uczniowie prezentują dyplomy28 listopada 2019r. ogłoszono wyniki wojewódzkiego konkursu - "Dobry klimat dla czystego powietrza". Zadaniem uczestników było nagranie filmu prezentującego właściwą postawę i działania wpływające na poprawę jakości powietrza w najbliższej okolicy oraz zachęcającego do wprowadzenia tych działań w życiu codziennym – budującym „dobry klimat” i pozytywnych, proekologicznych zmian.

czytaj więcej

polecane

 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji