Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno zaprasza do udziału w pierwszym biegu, który odbędzie się już 6 marca (niedziela), o godz. 11.00. Biegacze do pokonania będą mieli dystans 6 km.

Regulamin 

„WYBIEGANE DĘBNO”
BIEG I
06.03.2016 r.

ORGANIZATORZY: 

Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno 
Gmina Dębno 
Dębnowski Ośrodek Kultury 

SPONSORZY BIEGU:

Netto Sp. z o.o. 

PATRONAT MEDYCZNY: 

Szpital w Barlinku

CEL BIEGU:

 1. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dębna i okolic.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.
 5. Promocja Gminy Dębno.


TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się 06.03.2016 r. o godz. 11:00 po promenadzie wzdłuż jeziora.
 2. Biuro zawodów znajdować się będzie w DOK-u przy ulicy Daszyńskiego i będzie czynne w godz. 9:00-10:30.
 3. Start i meta będą zlokalizowane na moście nad jeziorem od strony DOK-u.
 4. Dystans biegu wynosi około 6 km (4 pętle).


ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W biegu mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
 2. Osoby niepełnoletnie, które do 06.03.2016 r. ukończą 16 lat, mogą wziąć udział w biegu wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
 4. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
 5. Zawodnicy nie będą ubezpieczeni od NNW i w biegu startują na własną odpowiedzialność.
 6. Podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem i startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Zawodnicy poprzez podpisanie regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych oraz do wykorzystywania swojego wizerunku.
 8. Numer startowy powinien być przypięty z przodu i nie może być zasłonięty w całości lub częściowo pod groźbą dyskwalifikacji.

ZGŁOSZENIE I OPŁATY:

 1. Zapisy na bieg będą odbywały się przez internet do dnia 03.03.2016 r.pod linkiem, po tym terminie zapisanie się na bieg będzie możliwe tylko w biurze zawodów.
 2. Osoby, które dokonają zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy nie ponoszą opłaty startowej.
 3. Osoby, które zapiszą się w dniu biegu obowiązuje opłata startowa w wysokości 10 zł.

NAGRODY:

 1. Dla każdego zawodnika, który ukończy bieg przewidziany jest pamiątkowy medal na mecie.
 2. Pierwsze trzy osoby wśród kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone okolicznościowymi upominkami rzeczowymi.
 3. Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowane zostaną upominki rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub ukradzione w trakcie imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.