Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Dębno w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK jest zarządzany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie, ul. Baczewskiego 32, 74-400 Dębno, tel.: 95 760 30 81.

PSZOK mieści się przy ul. Baczewskiego 32 w Dębnie i jest otwarty:

  • od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

w soboty:

  • od kwietnia do października czynny w każdą sobotę 10.00 – 15.00,
  • od listopada do marca w drugą i czwartą sobotę miesiąca 9.00 – 13.00.

Ulotka co można oddać do PSZOK-u

UWAGA!!! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych

Dodatkowo raz na kwartał będzie organizowana akcja bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych. Terminy akcji dostępne są w harmonogramie.