Powiększ zdjęcie promocyjne Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek"Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku zapraszam na bezpłatną wielospecjalistyczną diagnozę w tym: neurologopedyczną, fizjoterapeutyczną, psychologiczną, integracji sensorycznej. Prowadzimy również badania z wykorzystaniem Protokołu Obserwacji Zachowań pod kątem autyzmu – ADOS 2, który jest precyzyjnym narzędziem do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu.

Konsultacje realizowane są w terminie od 01.04.2019 r. – 30.11.2019 r.
Zapisy pod numerem telefonu: 95 7462 447

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową nr ROPS/36/2019 z dnia 26.04.2019 r.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci do 6. roku życia z wrodzoną niepełnosprawnością, dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością nabytą wskutek choroby lub zdarzenia losowego, nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności, w tym będące w trakcie jego ustalania (nie dotyczy osób oczekujących na wydanie kolejnego orzeczenia, po upływie ważności dotychczas posiadanego orzeczenia czasowego), zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”