Powiększ zdjęcie. Panie z KGW Warnice i sołtys Marcon Pleń z okolicznościowym czekiemWarnice zdobyły czwarte miejsce i wyróżnienie w konkursie marszałka województwa „Piękna Zachodniopomorska Wieś”. W nagrodę otrzymali 10 tys. zł, które będą mogli przeznaczyć na  potrzeby sołectwa.

Warnice uznawane są za jedną z najbardziej zadbanych i estetycznych wsi w gminie Dębno. Mieszkańcy są zintegrowani i podejmują wiele inicjatyw społecznych. Działa tu: Koło Gospodyń Wiejskich, ognisko przedszkolne, biblioteka, OSP, stadnina koni gospodarstwo agroturystyczne,  oraz Zespół Pieśni i Tańca „Warniczanie”, który jest chyba najstarszym zespołem ludowym na Pomorzu Zachodnim. Wiele remontów i prac realizowanych jest przez nich społecznie, choćby zmodernizowana remiza strażacka. Dlatego sołectwo zostało zgłoszone do konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Po weryfikacji merytorycznej  wniosku, Warnice zakwalifikowały się do ścisłej dziesiątki najpiękniejszych/najaktywniejszych sołectw w ramach plebiscytu.

21 sierpnia br. w późnych godzinach wieczornych - jako ostatnie sołectwo, które znalazło się w drugim etapie - Warnice odwiedziła sześcioosobowa kapituła konkursu, by dokonać na miejscu wizji lokalnej. Sołtys Marcin Pleń, panie: z Koła Gospodyń Wiejskich, prowadząca ognisko przedszkolne, bibliotekę i uczestniczące w projekcie „Pora Seniora”, ks. Marek Wesołowski,  Państwo Emilia i Józef Podwójni, strażacy z OSP, Jerzy Judka, właściciel stadniny koni przedstawili członkom kapituły działania prowadzone w sołectwie. Zaprezentowane zostały własne inicjatywy, które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły miejscowość. Opowiadano także o tradycji, tożsamości, dziedzictwie kulturowym, a także planach na przyszłość.

Konkurs rozstrzygnięto 14 września br. podczas dożynek wojewódzkich w Trzebiatowie. Po odbiór nagrody wybrała się liczna delegacja z Warnic. Pula nagród pieniężnych wynosiła 100 tys. zł. Nagrodzono cztery pierwsze miejsca. Warnice zdobyły wyróżnienie i otrzymały 10 tys. zł. – Liczyliśmy na lepsze miejsce, ale i tak bardzo się cieszymy. Jesteśmy w dziesiątce najpiękniejszych zachodniopomorskich wsi, a do tego jeszcze zdobyliśmy wyróżnienie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, bo to jest nagroda dla naszej całej społeczności – mówił Marcin Pleń sołtys wsi. Wygrane środki pieniężne przeznaczą na konkretny cel – traktorek do koszenia. W drugiej edycji konkursu marszałka województwa Piękna Zachodniopomorska Wieś zwyciężył Biały Zdrój w gminie Kalisz Pomorski, zgarniając 40 tys. zł.

Sołtys Marcin Pleń z okolicznościowym czekiem na 10 tys. zł.

Głównym celem konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś” jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:

  • dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
  • działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
  • działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
  • atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

W zeszłym roku w konkursie udział wzięło Sołectwo Różańsko, które zajęło 6 miejsce.

Emilia Jenda