Powiększ zdjęcie. Budowany odcinek ulicy WolnościKolejne środki trafią do budżetu Gminy Dębno na inwestycje drogowe. W tym roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Dębno” w roku 2019. Projekt został oceniony pozytywnie i zaakceptowany do dofinansowania.

W dniu 17 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki i wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisali umowę o dofinansowanie. Wartość zadania opiewa na kwotę 2 064 559,60, w tym przyznane środki z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszą 1 032 279,80 zł.

Umowy op dofinansowanie podpisane zostały w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

Dofinansowanie obejmuje zrealizowany w I połowie 2019 rok zakres robót tj. odcinek drogi o długości 285 m wraz z ciągami pieszo - rowerowymi, oznakowaniem i oświetleniem oraz w całości odcinek realizowany obecnie o dł. 130 m.

Pierwszy odcinek ulicy Wolności jest już gotowy, kolejny w trakcie budowy i zakończy się we wrześniu br.

To już druga inwestycja drogowa, na którą Gmina Dębno uzyskała wsparcie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W lipcu została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 764 143 zł na przebudowę ulicy Wojska Polskiego – III etap.

Zestawienie wniosków o dofinansowanie.

Wydział Planowania i Rozwoju