Powiększ zdjęcie. Droga wojewódzka 130 po remoncieDroga wojewódzka 130 na odcinku granica województwa zachodniopomorskiego w kierunku Barnówka już po remoncie. Rozpoczęła się modernizacja przejścia przez miejscowość Barnówko. Niebawem ruszy się także przebudowa drogi 127 w kierunku Dargomyśla. Wszystkie zadania realizowane są przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Modernizacja odcinka od granicy województwa w kierunku Barnówka kosztowała nieco ponad 850 tys. zł. Kierowcy już w lipcu mogli jeździć po nowej nawierzchni.

Obecnie trwa rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130. Inwestycja dotyczy odcinka drogi o długości 950m. Zamierzone przedsięwzięcie obejmuje:

  • przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej,
  • przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi (korekta geometrii),
  • przebudowę i budowę nowych odc. chodników,
  • przebudowę zjazdów,
  • wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu (energetyka, teletechnika),
  • wycinkę kolidującej zieleni.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 w Barnówku ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności pieszych. Przebudowany chodnik po stronie lewej zostanie  poszerzony, a po stronie prawej zaprojektowano nowy odc. chodnika. Wprowadzone zostaną też elementy uspokojenia ruchu - przejście dla pieszych w formie azylu i wysepka spowalniająca na wlocie do miejscowości od strony Gorzowa. Na przejściu dla pieszych w formie azylu przy placówce edukacyjnej zastosowane zostanie obustronne doświetlenie przejścia lampami. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na tę inwestycję wyda blisko 3,8 mln zł.

Trwa przebudowa drogi w Barnówku

Przy okazji tej inwestycji PWiK Sp. z o o w Dębnie wymienia także słabe odcinki infrastruktury wodociągowej. Dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko awarii wodociągu i ewentualne rozbieranie nowej nawierzchni asfaltu i chodnika. W ciągu drogi uporządkowana zostanie także sprawa kanalizacji deszczowej eliminując dotychczasowe problemy z siecią kanalizacyjną w tej miejscowości.

Dodatkowo z budżetu gminy sfinansowana zostanie budowa linii oświetleniowej od drogi krajowej w kierunku mostu.

Wszystkie inwestycje realizowane są przez firmę MALDROBUD z Myśliborza.

W ramach inwestycji moderzniwoane są także chodniki

Na rozstrzygnięcie czeka też przetarg na przebudowę DW 127 odc. Dargomyśl - Dębno. Zadanie ma obejmować przebudowę jezdni oraz dokończenie ścieżki rowerowej do miejscowości. Inwestycja będzie kosztować blisko 1,2 mln złotych. Na budowę ścieżki do Dargomyśla gmina Dębno przekaże blisko 357 tys. złotych. 

Wydział Planowania i Rozwoju