Logo promocyjne gminy DębnoDębnowskie Stowarzyszenie „Sokół” z siedzibą ul. Armii Krajowej 13, 74-400 Dębno, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Wyjazd do Żabice. Szkolenie z obrony i bezpieczeństwa”.

Oferta została złożona dnia 20.08.2019 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365). W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno lub mailem na adres: s.pelczarska@debno.pl.

Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.