W dniu 2 lipca 2019 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podpisana została umowa o dofinansowaniu inwestycji drogowej obejmującej ostatni etap przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Dębnie.

W imieniu Gminy Dębno umowę podpisali Zastępca Burmistrza Pani Joanna Stąsiek - Janicka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dębno Pani Iwony Pludry. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni oraz chodników na długości 235 m, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, likwidację kolizji z siecią gazową i teletechniczną dodatkowo wyremontowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 764 143 zł.

Wydział Planowania i Rozwoju