Powiększ zdjęcie. Ulotka Programu Czyste PowietrzeTrwa nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. To możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Możliwy jest także zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu dla budynków nowo budowanych.

Wnioski należy składać w trybie ciągłym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w terminie do 30 czerwca 2029 r.

Z programu Czyste Powietrze można skorzystać w dwóch różnych formach. W formie dotacji albo pożyczki. Dotacja w zależności od dochodu wynosi od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych.

Więcej o programie https://wnioski.wfos.szczecin.pl/