Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego

ul. Zachodnia 4, 74-400 Dębno
tel/fax 095 760 21 36
http://www.zsp1debno.pl

Dyrektor Eliza Agopsowicz


Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy

Smolnica 51, 74 – 400 Dębno
tel. 95 760 14 94
fax 95 760 14 84
e-mail:smolnica@smolnica.pl
www.smolnica.pl

Dyrektor mgr Krzysztof Maciaszek


Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza

Ul. Baczewskiego 20, 74-400 Dębno
tel./fax 95 760 32 69
e – mail:sto@stodebno.net
www.stodebno.net

Dyrektor mgr Beata Kisielewska - Kleszczyńska