02 lip
2020
Gospodarka | Emilia Jenda

Absolutorium dla Burmistrza Dębna

Powiększ zdjęcie. Sesja Rady Miejskiej Dębna25 czerwca br., podczas XXIII sesji, Rada Miejska Dębna rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 rok. Następnie po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 rok, informacją o stanie mienia, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, radni udzielili Burmistrzowi Dębna Grzegorzowi Kulbickiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 r.

czytaj więcej

16 cze
2020
Gospodarka | Emilia Jenda

Wznowiono prace na ulicy Wojska Polskiego w Dębnie

Powiększ zdjęcie. Rura gazowa lezy na drodze w oddali samochód ciężarowy i koparkaPo przerwie wznowiono prace na ulicy Wojska Polskiego w Dębnie. Wstrzymano je ze względu na konieczność usunięcia kolizji sieci gazowej. Roboty wykonuje Polska Spółka Gazownictwa, która w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego realizowała tylko prace związane z usuwaniem awarii sieci. Po przebudowie gazociągu wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania nowej nawierzchni jezdni.

czytaj więcej

16 cze
2020
Gospodarka | Emilia Jenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Powiększ baner Spis Rolny 2020. W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w nim jest obowiązkowy.

czytaj więcej

05 cze
2020
Gospodarka | Emilia Jenda

Pogwarancyjne naprawy dróg „z klińca”

Powiększ zdjęcie. "Łatanie" dziur na ulicy DaszyńskiegoOd kilku lat w naszej gminie nawierzchnie dróg wykonywane są z kruszywa bazaltowego ze stabilizacją emulsjami asfaltowymi i grysem. To dobra metoda poprawy stanu dróg na okres przejściowy, do czasu wybudowania drogi w technologii „twardej” z polbruku lub betonu asfaltowego. Ale drogi, jak się je popularnie nazywa „z klińca”, też szybciej zużywają się. Stąd konieczność ich okresowych remontów.

czytaj więcej

29 maj
2020
Gospodarka | Emilia Jenda

Trwa budowa drogi w Oborzanach

Powiększ zdjęcie. Prace drogowe w OborzanachTrwa budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem odcinka drogi w Oborzanach. Jest to kontynuacja inwestycji, która była realizowana w 2018 roku. Koszt przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 480 tys. zł i finansowane jest z budżetu gminy.

czytaj więcej

19 maj
2020
Gospodarka | Emilia Jenda

Wiosenne remonty dróg gminnych

Powiększ zdjęcie. Remont ulicy LeśnejTrwają prace przy wiosennych remontach dróg gminnych. Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi uzupełnione zostały wszystkie ubytki w nawierzchniach bitumicznych asfaltem „na gorąco”, co kosztowało 24 tys. złotych. Równoległe trwały i trwają równania  dróg nieutwardzonych w mieście i sołectwach. Od początku roku do końca kwietnia wydano na ten cel 105 tys. złotych.

czytaj więcej

polecane

 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Powszechny Spis Rolny 2020
 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza