29 lip
2016
Kultura | Emilia Jenda

Pałac w Dolsku pięknieje

Pałac w Dolsku z zewnątrz (link prowadzi do powiększonej wersji zdjęcia)Po czterech latach wróciliśmy do Dolska, aby sprawdzić postęp prac. Właściciele obiektu własnymi środkami przywracają zabytkowi jego dawną świetność. Pamiętając ruiny sprzed kilkunastu lat już teraz jest co podziwiać.

czytaj więcej

28 lip
2016
Kultura | Izabela Kubiak-Mazepa

Dni Dębna 2016

Baner Dni DębnaZapraszamy na święto miasta, w tym roku „Dni Dębna” odbędą się w dniach 19- 20 sierpnia. Swoje koncerty zagrają Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz oraz Kajah.

czytaj więcej

27 lip
2016
Kultura | Izabela Kubiak-Mazepa

Wakacyjne spotkania z kulturą

Plakat. Pełna treść w informacji poniżej Od 1 do 12 sierpnia 2016 r. Dębnowski Ośrodek Kultury zaprasza na Wakacyjne Spotkania z Kulturą. W programie szereg zajęć, wakacyjne kino, wycieczka do Międzyzdrojów oraz ognisko nad jeziorem Krawczyka.

czytaj więcej

26 lip
2016
Komunikaty | Emilia Jenda

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2016

Burmistrz Dębna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego, Cykliczne imprezy interdyscyplinarne, Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert do 16.08.2016 r. do godz. 15.00.

czytaj więcej

25 lip
2016
Komunikaty | Emilia Jenda

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dębna na podstawie art. 15 ust. 2 j w związku z art. 13 ust 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28 poz. 146 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XII/81/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2016 rok” ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego.

czytaj więcej

polecane

 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji